background
Klavírista. Skladatel.
 • Česky
 • English

Životopis

Jan Dusek

Jan Dušek (nar. 11. dubna 1985) vystudoval konzervatoř v Teplicích (klavír, skladba). V letech 2004–2009 studoval skladbu na Akademii múzických umění (Hanuš Bartoň), v roce 2012 zde dokončil doktorandské studium téhož oboru. Od roku 2012 působí jako odborný asistent na katedře skladby Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze. Jako klavírista se zúčastnil několika mistrovských kurzů a workshopů (Cyprien Katsaris, Irina Ossipova, Angela HewittLilit Grygorian, Maria João Pires), své znalosti si rozšířil v letech 2013-14 soukromým studiem hry na klavír ve Vídni u Roberta Lehrbaumera, v roce 2015 v Paříži u Xiao-Mei Zhu a od roku 2016 v Londýně u Gordona Fergus-Thompsona. Získal ceny a čestná uznání v soutěžích (Concertino Praga, Mezinárodní klavírní soutěž B. Smetany, Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramu). Pravidelně pořizuje nahrávky české hudby pro Český rozhlas, pro který nahrán např. kompletní klavírní dílo Rudolfa Karla. V roce 2015 vydal se sopranistkou Irenou Troupovou CD s kompletní písňovou tvorbou Viktora Ullmanna. Účinkuje pravidelně na mezinárodních festivalech (Pražské Jaro, Věčná naděje, Junge Kunstler Beyreuth apod.).

V roce 2006 mu byla udělena 1. cena na skladatelské soutěži Generace za skladbu „…již za sedm dnů sešlu na zemi déšť…“ a v roce 2007 na téže soutěži opět 1. cena za skladbu „Gradace pro varhany“. V soutěži NUBERG 2008 získal za skladbu „Chalomot jehudi’im“ Cenu veřejnosti, o rok později obdržel za tutéž skladbu Cenu Gideona Kleina. V roce 2010 byl jeho melodram „Pražský chodec” oceněn 2. cenou v Soutěži pro mladé umělce vyhlašované Městskou částí Praha 1, v téže soutěži pak za klavírní cyklus „Pražské zvony“ získal 3. cenu v roce 2012. Za hudbu k němému filmu „Dítě ghetta“ získal v soutěži NuBERG 2011 Cenu veřejnosti, za hudbu k celovečernímu němému filmu Ost und West pak v následujícím ročníku téže soutěže Cenu mladých. Jeho skladby jsou interpretovány předními sólisty a dirigenty (např. klarinetista Irvin Venyš, flétnistka Monika Štreitová, dirigent Petr Louženský) i komorní soubory a orchestry (např. Nederlands Blazers Ensemble, Holandsko; Epoque kvartet; Orchestr BERG; Pražská komorní filharmonie; Pražský filharmonický sbor ad.).

Narozen

11.dubna 1985 v Ústí nad Orlicí

Vzdělání:
 • 1999 – 2005 Konzervatoř Teplice
  • klavír, skladba
  • 2004 Maturita, 2005 Absolutorium (titul DiS.)
 • 2004 –  2012 Akademie múzických umění, katedra skladby
  • skladba – doc.Hanuš Bartoň
   • 2009 – titul MgA.
  • 2009 – 2012 postrgraduální doktorské studium oboru skladba a teorie skladby
   • 2012 – titul Ph.D.
Další kurzy:
 • červen 2017 – Klavírní Workshop (Solothurn) – Maria João Pires (koncertní klavíristka, Portugalsko)
 • srpen 2016 – Klavírní Workshop (Sommercampus HMT Rostock) – Lilit Grygorian (koncertní klavíristka, Německo)
 • od 2016 – soukromé studium hry na klavír (Londýn) –  Gordon Fergus-Thompson (Royal College of Music London)
 • 2015 – soukromé studium hry na klavír (Paříž) – Xiao-Mei Zhu (koncertní klavíristka, Francie)
 • 2013–14 – soukromé studium hry na klavír (Vídeň) – Robert Lehrbaumer (koncertní klavírista, pedagog, Rakousko)
 • listopad 2013 – Mistrovské klavírní kurzy Lipsko (J. S. Bach) – Angela Hewitt (koncertní klavíristka, Kanada)
 • září 2011 – Kurz Hudba ve filmu: kompozice na London Film Academy – Jonas Grimas (režisér, Švédsko/Anglie)
 • březen 2006 – Mistrovská klavírní akademie Výmar – Cyprien Katsaris (koncertní klavírista, Francie)
 • červenec 2003 – Mistrovské klavírní kurzy Jihlava – prof. Irina Ossipova (Konzervatoř Moskva)
Ocenění:
 • 2002 – Concertino PragaČestné uznání (obor komorní hra spolu s klarinetistou Petrem Kubíkem)
 • 2004 – 26. Mezinárodní klavírní soutěž Bedřicha SmetanyČestné uznání I.stupně ve II.kategorii (do 20let)
 • 2004 – Soutěžní přehlídka konzervatoříČestné uznání III.kategorie
 • 2006 – Generace 2006 – I. cena za skladbu „… již za sedm dnů sešlu na zemi déšť…“
 • 2007 – Generace 2007 – I. cena za skladbu „Gradace pro varhany“
 • 2008 – NuBerg 2008 – cena veřejnosti za skladbu „Chalomot jehudi’im“
 • 2009 – Cena Gideona Kleina za skladbu „Chalomot jehudi’im“
 • 2010 – 6. Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramu – II. cena (spolu s hercem Radkem Valentou)
 • 2010 – Soutěž pro mladé umělce do 30 let – Praha 1 II. cena v kategorii hudba za skladbu „Pražský chodec“
 • 2011 – NuBerg 2011 – cena veřejnosti za hudbu k němému filmu „Dítě ghetta“
 • 2012 – 7. Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramuIII. cena (spolu s herečkou Janou Trojanovou)
 • 2012 – Soutěž pro mladé umělce do 30 let – Praha 1III. cena v kategorii hudba za skladbu „Pražské zvony“
 • 2012 – NuBerg 2012 – cena mladých za hudbu k celovečernímu němému filmu „Ost und West“